Tájékoztató a www.nobysco.hu illetve a www.nobysco.com weboldalon szereplő  információk jogi vonzatáról.

Bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a NOBYSCO Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kodály Zoltán utca 32., cégjegyzékszám:) kezeli.
A webhely megnyitásával elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet.

Szellemi tulajdon

A nobysco.hu, valamit a nobysco.com weboldalon szereplő nevek, logók, képek, tájékoztatók és egyéb dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak.
Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a NOBYSCO Kft. tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.
A weboldal tartalmának felhasználása csak a vonatkozó törvényi korlátok között, kizárólag a NOBYSCO Kft. előzetes írásos jóváhagyásával engedélyezett.
A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról és a 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról vonatkozó rendelkezéseinek. A tulajdonos engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a kép és video elemekre, feltöltött dokumentumokra) a tulajdonost illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tulajdonos által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak, publikálhatók. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © nobysco.hu. illetve nobysco.com Minden jog fenntartva.

Tartalom

A nobysco.hu illetve a nobysco.com a legnagyobb körültekintéssel jár el annak érdekében, hogy a webhely tartalma valós, helyes és pontos legyen, ennek ellenére az esetleges hibákért felelősséget nem vállal. A nobysco.hu illetve a nobysco.com nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A weblapon megjelenő adatok, számítások nem minősülnek ajánlattételnek. Kérjük, hogy üzleti elhatározásai előtt kérjen személyes felvilágosítást tőlünk!
A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tulajdonos befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tulajdonos törli vagy módosítja.

Felelősség kizárása

A törvény által megengedett mértékig a tulajdonos – ideértve vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
– az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
– a webhely használatának lehetetlensége;
– a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.
– az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tulajdonos minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat;
– a tulajdonos nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tulajdonos nem tehet felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a honlapon található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a nobysco.hu-nak vagy a nobysco.com-nak bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Beküldött információ

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.
Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

Adatvédelem

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, mint például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana. Adatkezelési Nyilvántartási Szám: NAIH-91056/2015.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: NOBYSCO Kft. (2230 Dunaharaszti, Kodály Zoltán u. 32.) vagy info@nobysco.hu

Egyéb rendelkezések

A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, honlap tartalma nem minősül továbbá ajánlattételnek, azt a tulajdonos kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti !

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára a Magyarország jogrendje vonatkozik.